Warunki sprzedaży i oznaczenia towarów
Warunki sprzedaży takie jak: rabat, termin płatności, forma dostawy itp. są ustalane z klientem indywidualnie. W celu ustalenia tych warunków należy się kontaktować z Działem Handlowym
Oznaczenia produktów w Katalogu Głównym:
(występują na końcu NUMERU PROTAX)
A - produkt Osram stosowany na pierwszy montaż
B - produkt Bosch stosowany na pierwszy montaż
C - produkt Carello stosowany na pierwszy montaż
H - produkt Helia stosowany na pierwszy montaż
J - produkty Phira, Oran, Embo posiadające certyfikat Centro Zaragoza lub
Thatcham
M - produkt View Mas lusterka najwyższej jakości
Q - produkt najwyższej jakości
R - produkt FER stosowany na pierwszy montaż
S - produkt Seima/Aso/Yorka stosowany na pierwszy montaż
T - produkt Yisteon stosowany na pierwszy montaż
U - produkt Automotive Lighting stosowany na pierwszy montaż
V - produkt Valeo stosowany na pierwszy montaż
X - produkt oryginalny stosowany na pierwszy montaż
Z - produkt ZKW stosowany na pierwszy montaż
E - oznaczenie elementów oświetlenia i lusterek innych firm posiadających homologację europejską
Uwaga!!! Elementy oświetlenia i lusterka nie posiadające znaku homologacji europejskiej przeznaczone są wyłącznie na eksport. Obowiązek wyeksportowania tych produktów spoczywa w całości na kupującym.
Oznaczenia produktów i materiałów w katalogu Układy Termiczne:
Oznaczenie produktów (występuje na końcu NUMERU PROTAX)
X - chłodnice oryginalne stosowane na pierwszy montaż takich firm jak: AKG, BEHR, YALEO, YISTEON i innych (dodatkowe oznaczenie w katalogach - ORYG w kolumnie Materiał, występuje w wybranych pozy ej ach). Oznaczenie materiałów (występuje w kolumnie Materiał):
A/P - radiator alununiowy/zbiorniki plastikowe C/P - radiator miedziany/zbiorniki plastikowe C/B - radiator miedziany/zbiorniki mosiężne A-aluminium
UWAGA: niektóre referencje występują w kilku wykonaniach, np.:

 • 5507081X - chłodnica OE produkcji Yaleo,
 • 550708-1 - zamiennik produkcji Delphi,
 • 550708A1 - inny zamiennik.

Można stosować je zamiennie, zależnie od wymagań klienta. Jakość zamienników jest oznaczona w przeglądarce.
Oznaczenia zgodności z oryginałem w rozumieniu dyrektywy Komisji Europejskiej 1400/2002 i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.01.2003 r. -tzw. GVO:
(występuj
ą w kolumnie Jakość)
O - część oryginalna dystrybuowana przez sieć producenta/oficjalnego importera
pojazdu
Q - część wyprodukowana przez producenta dostarczającego dany element na
pierwszy montaż
PC - część o porównywalnej jakości to taka, której jakość nie odbiega od jakości
komponentów użytych do montażu samochodów. Części te posiadają dodatkowo
certyfikat jakości wydany przez instytut certyfikujący Centro Zaragoza
PT - część o porównywalnej jakości to taka, której jakość nie odbiega od jakości
komponentów użytych do montażu samochodów. Części te posiadają dodatkowo
certyfikat jakości wydany przez instytut certyfikujący Thatcham
PJ - część o porównywalnej jakości to taka, której jakość nie odbiega od jakości
komponentów użytych do montażu samochodów. Jakość polecana przez dostawcę
(dystrybutora)
P - cześć o porównywalnej jakości to taka, której jakość nie odbiega od jakości
komponentów użytych do montażu samochodów
ZJ - zamiennik o podwyższonej jakości. Część nieoryginalna, ale odznaczająca się
wysoką jakością
Z - pozostałe zamienniki
Warunki gwarancji, reklamacji i zwrotów
1. Warunki gwarancji

 • Ze względu na to, iż wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją producenta nie przysługują na nie roszczenia z tytułu rękojmi.
 • Gwarancja jest udzielana tylko w przypadku, kiedy zakupiony asortyment jest
  zastosowany zgodnie z przeznaczeniem oraz profesjonalnie przygotowany i
  zamontowany.
 • Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje
  uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu., w wyniku wypadku, normalnego
  zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego
  stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-
  stalowe, osłony itp.).
 • Roszczenia gwarancyjne dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, badania diagnostyczne itp.
 • Warunkiem wszelkich roszczeń gwarancyjnych jest dostarczenie do P.H.U PROTAX
  zgłoszenia reklamacji (załącznik do niniejszego regulaminu), faktury zakupu (kopia),
  karty gwarancyjnej (dotyczy wyrobów na które jest wydawana), poświadczenie
  autoryzowanego warsztatu lub stacji diagnostycznej o zaistniałej wadzie oraz
  dostarczenie części reklamowanej w uzgodniony z działem reklamacji sposób.
 • Okres rozpatrywania reklamacji - 21 dni roboczych od otrzymania reklamowanej
  części (wynika on z terminów narzuconych P.H.U PROTAX przez producentów).

A. OŚWIETLENIE - gwarancja obejmuje szczelność oraz możliwość regulacji

 • reflektory oryginalne - 12 miesięcy od dary zakupu,
 • reflektory nieoryginalne („E") - 12 miesięcy od daty zakupu.

B. CHŁODNICE, NAGRZEWNICE, SKRAPLACZE:

 • oryginalne - 12 miesięcy od daty zakupu,
 • nieoryginalne - 12 miesięcy od daty zakupu.

C. AMORTYZATORY

 • Magneti Marelli - l rok od daty zakupu
 • Bilstein i Delphi - 2 lata od daty zakupu

Gwarancja obejmuje tylko amortyzatory montowane parami.
W zakresie tłumienia miarodajną jest ocena dokonana na stanowisku kontrolnym w
stacji diagnostycznej łącznie z oceną sprawności innych elementów zawieszenia
D. ELEMENTY NADWOZIA
Na poniższe elementy gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy.

 • błotniki
 • pokrywy komory silnika
 • drzwi
 • progi itd.

E. SPRZĘGŁA I ELEMENTY PRZEKAZANIA NAPĘDU ORAZ UKŁADY I
ELEMENTY ROZRZĄDU
Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Rozpatrzenie reklamacji następuje po dokonaniu ekspertyzy przez producenta.
F. ELEMENTY UKŁADU ZAWIESZENIA ORAZ UKŁADU
KIEROWNICZEGO
(Wahacze, sworznie wahaczy, tuleje gumowe i metalowo-gumowe, łączniki stabilizatorów, drążki kierownicze, końcówki drążków kierowniczych, osłony, poduszki silnika i skrzyni biegów, itp.) Gwarancj a udzielana j est na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
G. ELEMENTY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE SILNIKA ORAZ
UKŁADU NAPĘDOWEGO
Warunki gwarancji i reklamacji zgodne z regulaminami producentów: Bosch, Delphi,
Denso, Helia, MM, NGK, Yaleo.
Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
Rozpatrzenie reklamacji następuje po dokonaniu ekspertyzy przez producenta.
H. TERMOSTATY
Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu, rozpatrzenie reklamacji następuje po dokonaniu ekspertyzy przez producenta
I. FILTRY
Warunki gwarancji i reklamacji zgodne z regulaminami producentów :Bosch, Delphi,
FIAAM, MM, Yaleo.
Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
Rozpatrzenie reklamacji następuje po dokonaniu ekspertyzy przez producenta.

2. Reklamacje niewynikające z warunków gwarancji

 • W przypadku wysyłek firmą spedycyjną odbiorca zobowiązany jest sprawdzić
  jakość dostarczonego towaru w obecności kuriera firmy spedycyjnej. Jeśli w przesyłce
  stwierdzi uszkodzenie sporządza protokół szkody, który wraz z listem przewozowym i
  kopią faktury jest podstawą do reklamacji.
 • W przypadku wysyłek transportem P.H.U PROTAX zgłoszenie zastrzeżeń
  (uszkodzeń) do działu reklamacji nastąpić musi w ciągu 24 godzin od otrzymania
  przesyłki (wymagana jest kopia lub numer faktury) - dalsze postępowanie ustala się z
  działem reklamacji. Zwrot reklamowanego towaru w oryginalnym i nieuszkodzonym
  opakowaniu oraz w sposób uzgodniony z działem reklamacji.
 • Po 24 godzinach od dostarczenia przesyłki reklamacji jakościowych nie
  przyjmujemy.
 • Reklamacje ilościowe powinny być zgłoszone do biura magazynu w ciągu 24
  godzin od otrzymania przesyłki, (maciej.kalisz@protax.com.pl)
 • W przypadku odbioru własnego wymagane jest dokładne sprawdzanie ilościowe i
  jakościowe towaru na miejscu i natychmiastowe zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń.

3. Zwroty niewłaściwie zakupionych części

 • W wypadku pomyłki zamawiającego (w wyborze modelu, wycofania się klienta
  itp.) istniej e możliwość zwrotu przed upływem 4 dni za potrąceniem kosztów
  manipulacyjnych w wysokości 10% wartości towaru.
 • Części elektryczne i elektroniczne nie podlegają zwrotowi.
 • Po upływie 4 dni zwrotów nie przyjmujemy.
 • Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie do działu reklamacji kopii
  dokumentu zakupu wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia zwrotu,
  stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostarczenie na własny koszt
  zwracanej części, nieuszkodzonej i w oryginalnym niezniszczonym opakowaniu.


Powyższe warunki sprzedaży dotyczą tylko i wyłącznie w przypadku sprzedaży współpracy klientów B2B (hurtowych i dobrej współpracy pomiędzy dwoma firmami). Sprzedaż detaliczna obsługiwana jest poprzez platformę sprzedażową Czesci24.pl na której znajduje się odrębny regulamin.
 

O firmie  | Części samochodowe | Oferta |  Współpraca  |  Cele | Przetargi | Polityka Prywatności  |  Kontakt

© Copyright 2005-2016 PROTAX - Części samochodowe,wyposażenia warszatów, oryginalne, zamienniki,nowe części,części blacharskie,uklady hamulcowe,układy elektryczne ©

Tel. 24 362 00 25