Home
  Cele
  Oferta
Ochrona informacji

P.H.U PROTAX "Hurtownia motoryzacyjna" przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom logującym się i rejestrującym się w serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami polskiego prawa. Wszyscy użytkownicy serwisu P.H.U PROTAX "Hurtownia motoryzacyjna" pozostają anonimowi i tylko od decyzji użytkownika będzie zależało kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w serwisie.

Udostępnianie informacji

P.H.U PROTAX "Hurtownia motoryzacyjna" zbiera dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu może zawierać różne dane, np. adres IP, z którego można m.in. ustalić skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez P.H.U PROTAX "Hurtownia motoryzacyjna" w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Dane te są udostępniane zainteresowanym podmiotom, ale nie zawierają one cech pozwalających na identyfikacje użytkownika.


Rejestracja użytkowników

Formularz rejestracyjny został stworzony w celu gromadzenia danych, które pozwolą na rozwijanie serwisu tak aby spełniał on oczekiwania użytkowników, informacje o użytkownikach będą również wykorzystywane do tworzenia promocji i konkursów dla użytkowników P.H.U PROTAX "Hurtownia motoryzacyjna". Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Formularz używany podczas zapisywania się i logowania do P.H.U PROTAX "Hurtownia motoryzacyjna" jest zabezpieczony protokołem bezpieczeństwa SSL zapewniającym maksymalną ochronę transmisji danych w sieci Internet. P.H.U PROTAX "Hurtownia motoryzacyjna"nie udostępnia danych pochodzących z formularza osobom trzecim


Cookies

P.H.U PROTAX "Hurtownia motoryzacyjna" stosuje "cookies" w celu zapewnienia poprawnego działania systemu. "Cookies" jest zapisywany tylko na czas działania przeglądarki. "Cookies" jest informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.


Zmiana danych

Każdy z użytkowników ma prawo do modyfikacji swoich danych. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych wszyscy użytkownicy, którzy dokonali rejestracji lub logowania się w serwisie P.H.U PROTAX "Hurtownia motoryzacyjna" mogą usuwać lub modyfikować swoje dane osobowe.. Zarówno rejestracja jak i usunięcie swoich danych osobowych z serwisu P.H.U PROTAX "Hurtownia motoryzacyjna" jest dobrowolne i odbywa się poprzez wysłanie e-maila: biuro@protax.com.pl 


Zmiany w polityce ochrony prywatności

P.H.U PROTAX "Hurtownia motoryzacyjna" będzie informowało o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług P.H.U PROTAX "Hurtownia motoryzacyjna".

 
O firmie  |  Oferta |  Współpraca  |  Cele |  Polityka Prywatności  |  Kontakt

© Copyright 2006 PROTAX - All rights reserved.